Tytan Płyn do mycia WC niebieski 700 g

Nowy produkt

7,99 zł

5900657028059

szt

Sposób użycia: Niewielką ilością płynu zwilżyć zabrudzoną powierzchnię. Po 15 min dokładnie umyć i spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń czynność należy powtórzyć.
Przechowywać w temp. od +5°C do +35°C.
Wszystkie produkty są dostępne w e-sklepie na: www.unia.pl
Działa bakteriobójczo. Przeznaczony do mycia muszli ustępowych, umywalek, pisuarów i innych ceramicznych urządzeń sanitarnych.
Produkt zawiera do 15% wagowych kwasu fosforowego. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku narażenia inhalacyjnego: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

Pozwolenie nr: 3980/10. Substancja czynna: Kwas glikolowy - 1,5 g/kg. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: może powodować: podrażnienie skóry, poważne uszkodzenie oczu. Pierwsza pomoc w razie zatrucia lub uczulenia: niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

Opakowanie usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
Jednostka miaryszt
Składniki: Zawiera: mniej niż 5%: niejonowych środków powierzchniowo czynnych; anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycji zapachowych
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 35
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 700
skutecznie usuwa kamień, rdzę, przykre zapachy, osady
bakteriobójczy
stop bakteriom = higieniczna czystość
Rozmiar opakowania: 700
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy,
61-005 Poznań,
ul. Główna 14,
Polska,
tel. +48 61 877 03 31,
www.unia.pl,
e-mail: marketing@unia.pl

Ostatnio oglądane