Persil Color Proszek do prania 1,1 kg (20 prań)

Nowy produkt

29,99 zł

9000101804744

szt.

Nieprzydatny do prania wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.
Przechowywać w temperaturze 5-40 °C.
www.cleanright.eu
Proszek do prania tkanin kolorowych. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Jednostka miaryszt.
5-15 % anionowe środki powierzchniowo czynne
<5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, zeolity, fosfoniany, polikarboksylany
enzymy
kompozycja zapachowa
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 1.1
Rozmiar opakowania: 1,1
Jednostka (tekst opisowy): kg
Liczba czynności użycia: 20 użyć/użycia

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
www.syoss.pl
schwarzkopf.pl@henkel.com

Ostatnio oglądane