Duck Marine Krążek do spłuczki toaletowej 50 g

Nowy produkt

13,99 zł

5000204617078

szt

Sposób użycia znajduje się pod krążkiem.
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com
1. Czyści.
2. Zapobiega osadzaniu się kamienia.
3. Odświeża.
Duck Krążek do spłuczki toaletowej o zapachu morskim.
Niebezpieczeństwo
Zawiera: sole sodowe pochodnych C10-C13 alkilowych kwasu benzenosulfonowego. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Stosować ochronę oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie lokalnymi przepisami. Do użycia wyłącznie do muszli toaletowej.
Serbia
Jednostka miaryszt
15 - 30 % niejonowe środki powierzchniowo czynne
>30 % anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 50
Cechy: czyści & odświeża
Rozmiar opakowania: 50
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: SC Johnson Sp. z o.o.

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
Tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)

Ostatnio oglądane